بحران پسماندهای غذایی

تیم تحریریه پاکزی | چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

۴ دقیقه مطالعه

هرساله حدود ۱۰۰ میلیون تن پسماند مواد غذایی در اتحادیه اروپا تولید میشود. پژوهشگران طرحی اروپایی قصد دارند از این پسماندهای مواد غذایی برای تحقیق دراینباره استفاده کنند که کدام محصولات غذایی برای سلامتی دام فایده دارد و بازدهی آنها ازنظر تولید گوشت را افزایش میدهد.

آزمایشهای این طرح در مزرعهای در بلژیک انجام میشود. پژوهشگران در این مزرعه به بچه خوکها خوراکی از سویا، غلات، و زیتونی که از فرآیند تولید روغنزیتون بهجامانده است، میدهند. آنها میخواهند بدانند که آیا این رژیم غذایی بهسلامتی حیوانات کمک میکند و آیا تولید گوشت آنها را افزایش میدهد یا خیر. طبق نتایجی که تاکنون بهدستآمده پاسخ این پرسش مثبت است.

گیرت بروگمان، میکروبیولوژیست و متخصص علوم تغذیه که با این طرح همکاری میکند، میگوید خوراکی که از پسماند مواد غذایی بهدستآمده برای سلامت حیوانات مشکلی نداشته است: «رشد حیوانات خوب است. خوب غذا میخورند. درنتیجه مصرف خوراک به ازای هر واحد گوشت که تولید میشود، کمتر است.» او میافزاید: «وضعیت دستگاه گوارش آنها و همینطور وضعیت سیستم ایمنی حیوانات را بررسی کردیم. همهچیز خوب بود »

 

خشککردن پسماند مواد غذایی با استفاده از آب

برای اینکه پسماند مواد غذایی وارد زنجیره خوراک دامها شود ابتدا باید آن را به شکلی سالم و با مصرف انرژی کم، خشک کرد که ماندگاری بیشتر داشته باشد.

بارت وان دروگنبروک، مهندس زیستشناسی میگوید: «در قسمت اول پیش نمونهای که تهیهکردهایم، حمام آب داغداریم. انرژی این آب به یک کمربند پلاستیکی و ازآنجا به این ماده مرطوب منتقل میشود. انتقال خیلی سریع است و به شما امکان میدهد در عرض ۳ تا ۵ دقیقه ماده را خشککنید.

در فرایند خشککردن مواد غذایی، از آب موجود در ماده غذایی استفاده میشود. بارت وان دروگنبروک دراینباره میگوید: «درواقع حلقه بستهای به وجود میآوریم که در آن آب را گرم میکنیم و انرژی این آب داغ، باعث تبخیر آبی میشود که معمولاً در مواد غذایی وجود دارد، همان آبی که باعث خراب شدن ماده غذایی نیز میشود.

کارن ورشترت، متخصص فناوری مواد غذایی میگوید که ویتامین، طعم و مواد غذایی ِ پسماندهایی که با این فرایند خشک میشوند، از بین نمیرود. وی میافزاید: «محصول غذایی که خشک شود گرمایش را از دست میدهد بنابراین وقتی آن را سردکنیم ویتامینها، رنگ، مواد غذایی، آنتیاکسیدانها، طعم در محصول نهایی حفظ خواهد شد، فقط به شکلی متمرکزتر درآمدهاست.

کتی الست، متخصص فناوری فراوری مواد غذایی میگوید: «میخواهیم بیشازپیش روی پسماندهای غذایی کارکنیم که هنوز ارزیابی نشدهاند مثلاً پوست پیاز. میخواهیم این پسماندها را آنالیز کنیم تا بفهمیم کدام عناصر در این پسماندها فعالتر هستند و بیشترین تأثیر زیستی را روی حیوان دارند تا بتوانیم جزئیات فرآوری را هر چه بیشتر کنترل کنیم.

خوراکی که از پسماند غذایی بهدستآمده، روی خوک و ماکیان آزمایششده است و پژوهشگران میگویند توانستهاند در این زمینه به نتایج مشخص و امیدوارکنندهای دست بیابند.

مونتسه جوربا رافات، شیمیدان و مسئول هماهنگکننده طرح اروپایی «نوشان» میگوید: «فهرست بزرگی شامل ۴۲ پسماند محصولات غذایی که در سراسر اروپا تولید میشود تهیهکردهایم. مشخصههای شیمیایی، فیزیکی، میکرو زیستی، و همچنین بهداشتی این پسماندها را کاملاً معلوم کردهایم تا بتوانیم بهترین آنها را که قابلتبدیل به خوراک حیوانات باشند مشخص کنیم

پژوهشگران امیدوارند این خوراک جدید در عرض دو سه سال آینده به کالای تجاری واقعی شود

بر پایه گزارش سال گذشته سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، هرسال حدود یکسوم از کل غذا برای مصرف انسانی که تقریباً بر 1.3 میلیارد تن بالغ میشود، به هدر میرود و درنتیجه انرژی، آب و مواد شیمیایی موردنیاز برای تولید و پاکسازی آن نیز بیهوده مصرف میشود
به گفته نهادهای سازمان ملل، این میزان مواد غذایی برای سیر کردن 800 میلیون گرسنه در جهان کافی است.

 


میزان کربن تولیدشده از غذای اتلاف شده برابر با 3.3 میلیارد تن دیاکسید کربن در سال است. اگر این میزان کربن توسط یک کشور تولید میشد، در این صورت در رتبه سومین منتشرکننده بزرگ گازهای گلخانهای در جهان پس از چین و آمریکا قرار میگرفت که نشان میدهد استفاده بهینه از غذا تأثیر قابلتوجهی در تلاشهای جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و محدود کردن روند افزایش گرمای زمین خواهد داشت.
در جهان صنعتی عامل اصلی اتلاف غذا، مصرفکنندگانی هستند که بیشازاندازه خرید میکنند و غذایی که مصرف نمیکنند را دور میریزند اما در کشورهای درحالتوسعه، اتلاف غذا نتیجه زراعت ناکارآمد و فقدان تسهیلات ذخیرهسازی مناسب است.

تیم تحریریه پاکزی | چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸

نظرات

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر

پاکزی را در شبکه های اجتماعی:
لینک فیسبوک پاکزی
لینک لینکدین پاکزی
لینک اینستاگرام پاکزی
لینک تلگرام پاکزی
لینک توییتر پاکزی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت اکسون ویژن سیستم میباشد.